Koszty rezygnacji

Uczestnik może z własnej inicjatywy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy odstąpić od umowy (rezygnacja), składając Organizatorowi oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia. W celu uniknięcia nieporozumień i wątpliwości rezygnacja z imprezy musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Za równorzędne z rezygnacją, o której mowa w pkt. III.5 uznaje się: (a) brak zapłaty do pełnej ceny imprezy zgodnie z pkt. II lub (b) niedostarczenie wymaganych dokumentów zgodnie z pkt. I.6.
W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika lub nierozpoczęcia uczestnictwa w imprezie z powodów nie leżących po stronie Organizatora:
a. odmowy wydania paszportu lub braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport);
b. nie dotrzymania przez Uczestnika określonych w zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów;
c. nie przybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu);
d. nie zgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wskazanego w programie lub na voucherze;
e. uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.
Organizator może żądać wynagrodzenia za poczynione przygotowania i nakłady (rezerwacje).

Biuro podaje informacyjnie wysokość kosztów rezygnacji gdzie podstawą wyliczenia jest cena imprezy i wynosi od jednej osoby:

- przy rezygnacji do 42 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 15% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 41 a 32 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 16 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 15 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.


Koszty rezygnacji - Włochy:

Koszty rezygnacji w przypadku obiektów: Rezydencja Clara – S. Vigilio, Hotel Koflerhof – Rasun, Hotel Monzoni – Passo San Pellegrino, Hotel Orsa Maggiore – Falcade, Park Hotel Arnica – Falcade, Hotel Monza – Moena, Hotel Zoldana – Forni di Zoldo, Hotel La Caminarha – Coi di Zoldo Alto, Hotel Orso Grigio – Pescul, Thule Apartamenty – Selva di Cadore, Hotel Sacro Cuore – Cavalese, Rezydencja Negritella – Cavalese, Rezydencja Le Plejadi – Cavalese, Hotel Olimpionico – Castello di Fiemme, Hotel Eurotel – Cavalese, Sport Hotel Pampeago – Pampeago, Hotel Sporting – Cavalese, Rezydencja Casa Cavalese – Cavalese, Rezydencje w Marillevie: Artuik, Sole Alto, Marilleva 1400, Albare / Solaria, Hotel cattiatori – Temu, Rezydencja Mirelladue – Ponte di Legno, Hotel Monclassico – Monclassico,

- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 15% ceny imprezy*
- przy rezygnacji między 31 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 45% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 75% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 7 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

* termin sylwestrowy i karnawał 25.02-04.03.17 - przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – wpłacona zaliczka nie zostaje zwróconaKoszty rezygnacji w przypadku obiektów: Hotel 2000 – Trepalle, Alpen Village Hotel – Livigno, Rezydencja Casa Metz – Santa Cristina, Hotel Haus an der Luck – Barbiano, Hotel Bellaista – Calalzo di Cadore, Hotel Il Cirmolo – Rocca Pietore, Hotel Marianna – Rocca Pietore, Hotel Chalet Fiocco di Neve – Pinzolo, Park Hotel Avisio – Soraga, Klub Hotel Regina – Mazzin, Rezydencja Carezza – Carezza, Rezydencja Casa Canazei – Canazei,

- przy rezygnacji do 48 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 15% ceny imprezy*
- przy rezygnacji między 47 a 33 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 35% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 32 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 65% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 95% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 9 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

* termin sylwestrowy ikarnawał 25.02-04.03.17 - przy rezygnacji do 48 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – wpłacona zaliczka nie zostaje zwrócona

Koszty rezygnacji w przypadku obiektów w regionie Livigno: Li Palu, La Guja, Fedaria, Menin, Francisi, Soleil, Stefano, Picchio, Beatrice,Costa Verde, La Golp, Galli, Elisabetta:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 10% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 31 a 19 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 35% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 18 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy – 60% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 7 a dniem rozpoczęcia imprezy 100%


Koszty rezygnacji w przypadku obiektów w regionie Tre Valli: Al Bosco, Falcade, Iris, Mulaz, Tre Pini, Licia, Stella oraz obiekty w regionie Arabba / Civetta: Edelweiss, Principe Marmolada, Regina, Al Moro, Dona Piano, Sul Lago, Edera, La Costa, La Mont, Contra, Pascoli:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 15% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 31 a 23 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 30% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 22 a 13 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 55% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 12 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 80% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 6 a dniem rozpoczęcia imprezy 100%


Koszty rezygnacji w przypadku obiektów w regionie Livigno: Alaska, Moon, Cecilia, Margherita, Montanina:
- przy rezygnacji do 18 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 10% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 17 a dniem rozpoczęcia imprezy 100%


Koszty rezygnacji w przypadku Rezydencji Civetta w Zoldo Alto:
- przy rezygnacji do 23 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 22 a 16 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 35% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 15 a 9 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 55% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 8 a dniem rozpoczęcia imprezy 100%


Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu Rio Stava w Tesero:
- przy rezygnacji do 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 10% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 19 a 12 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 35% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 11 a dniem rozpoczęcia imprezy 100%


Koszty rezygnacji w przypadku obiektów w Predazzo: Color Home, Lagorai, Kristall oraz Ancora:
- przy rezygnacji do 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 10% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 19 a dniem rozpoczęcia imprezy 40%

Koszty rezygnacji w przypadku Regionu Alta Badia - Ap. Silvia, Campagnola, Pinis:
- niezależnie od daty rezygnacji zaliczka w wysokości 35% nie zostanie zwrócona.

Koszty rezygnacji w przypadku obiektów: Rezydencja Boe – Gardena, Rezydencja Lores – Gardena, Rezydencja Contrin – Canazei, Garni Aritz – Campitello – zostaną przedstawione w momencie przygotowania oferty.

Koszty rezygnacji w przypadku obiektów w regionie Val di Sole: Rosani, Ravelli, Bepi, Carola, Kristall:
- przy rezygnacji między 36 a 27 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 40% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 26 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 60% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 17 a 11 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 75% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 10 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu Cristallo w Pejo:
- przy rezygnacji do 17 przed datą rozpoczęcia imprezy 35% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 a 12 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 55% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 11 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hoteli w Plan de Corones: Wiesenhof, Taufers, Rastbichler, Bacher:
- przy rezygnacji między 32 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 45% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 a 11 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 55% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 10 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 85% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 6 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu oraz Rezydencji Val di Sole w Mezzana:
- przy rezygnacji między 32 a 5 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy – 180 EUR
- przy rezygnacji między 4 i dniem rozpoczęcia imprezy 80% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu Garni Lestei w Pozza di Fassa:
- przy rezygnacji między 30 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 55% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 16 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 85% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 9 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Rez. Campolongo:
- przy rezygnacji do 17 przed datą rozpoczęcia imprezy 30% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hoteli Misurina oraz Acquaseria:
- przy rezygnacji między 20 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 9 a 6 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 5 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu Azola / Fassa:
- przy rezygnacji między 32 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu Los Andes w Castello:
- przy rezygnacji między 30 a 16 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 15 a 9 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 70% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 8 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Rez. La Moretina w Commezzadura:
- przy rezygnacji do 22 przed datą rozpoczęcia imprezy zaliczka nie zostanie zwrócona (30%)
- przy rezygnacji między 21 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu Adamello w Tonale:
- przy rezygnacji między 31 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 14 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 75% ceny imprezy
- przy rezygnacji między  6 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu  Sole w Male:
- przy rezygnacji między 25 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 14 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu i Apartamentów Domina w Cogolo:
- przy rezygnacji między 20 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy
- przy rezygnacji między  9 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku obiektów: Adler – Moena, Veronza – Carano, Al Sole - Canazei:
- przy rezygnacji do 18 dniu przed datą rozpoczęcia imprezy 40% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 17 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy
- przy rezygnacji między  9 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu Cevedale:
- przy rezygnacji między 17 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 7 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku Hotelu Splendor w Folgaridzie:
- przy rezygnacji między 25 a 12 daniem przed datą rozpoczęcia imprezy 30% ceny imprezy
- przy rezygnacji między  11 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku obiektów: Rez. Valentino oraz Rododendro:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 30% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 31 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy
- przy rezygnacji między 16 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.Zalecane jest zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100% zwrotem kosztów.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wynosi:  2,1% wartości dokonanej rezerwacji.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej + CP (choroby przewlekłe) wynosi:  6,3% wartości dokonanej rezerwacji.
Cena imprezy określona przez klienta w umowie uczestnictwa ale nie wyższa niż 4 000 EUR.


Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od terminu zawarcia umowy, a zwrotu dokonuje się niezwłocznie w miejscu, gdzie nastąpiło zawarcie umowy.

Uczestnik może przenieść na inną osobę wszystkie uprawienia przysługujące mu z tytułu umowy jeżeli osoba spełnia wszystkie warunki udziału w imprezie oraz jeżeli przejmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Uczestnik zawiadomi o tym pisemnie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za nieuiszczoną część imprezy oraz faktycznie poniesione koszty przez Organizatora będące skutkiem dokonanej zmiany Uczestnika oraz przeniesienie uprawnień.

Copyright © 2001-2018 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu